Close

Informace pro návštěvníky

Kdy se festival koná:

Místo konání:

Třebíč – areál Podzámecké nivy – vstup do areálu je z Žerotínova náměstí (u Finančního úřadu), ulicí Pod zámkem (viz odkaz na mapy.cz zde)

Otevírací doba areálu festivalu:

sobota 27.června 2020 v době 11:00 – 03:00

Předprodej vstupenek:

Předprodej vstupenek probíhá exkluzivně v síti TicketLive a v síti partnerských prodejen a bude ukončen v pátek o půlnoci. V sobotu tedy bude možné zakoupit vstupenky pouze na místě u vstupu do areálu od 11:00 hodin.

Parkování:

Je možné zaparkovat na 4 veřejných parkovištích přímo v centru města (viz odkaz na mapy.cz zde), vzdálených cca 500m od vstupu do areálu. Tato parkoviště lze v sobotu od 11:00 hodin využít bezplatně!

Občerstvení:

Je zajištěn dostatečný počet stanů a stánků s širokým sortimentem teplých i studených jídel a alko i nealko nápojů.

Odpad:

V prostorách festivalového areálu je umístěno dostatečně množství odpadkových košů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu ve svém okolí a odpadkové koše využívali. V případě, že bude odpadkový koš plný, zanechte prosím smetí na zemi vedle odpadkového koše.

První pomoc:

Festival má k dispozici zdravotní personál. Informace vám podají označení členové pořadatelské služby. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby volejte číslo záchranné služby 155.

Věci s sebou:

Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze nebo platební kartu, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, plavky, pláštěnku, dostatek oblečení pro případ špatného počasí.

Bezpečnost v areálu:

Pracovníci pořadatelské služby slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Při jakémkoli problému se na ně obraťte nebo zkontaktujte pořadatele. Pro příjemný a bezproblémový průběh festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a pořadatelské služby. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR.

Kompetence a povinnosti pořadatelské služby:

– kontrola identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol
– osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů)
– vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez identifikačního náramku, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři a uživatelé jakýchkoliv omamných látek)
– usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost
– informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení