Kdy se festival koná:

pátek 22.července 2022 v době 14:30 – 02:00 a v sobotu 23.července 2022 v době 14:00 – 02:00

termín třebíčská celta

Místo konání:

Třebíč – areál Podzámecké nivy – vstup do areálu je z Žerotínova náměstí (u Finančního úřadu), ulicí Pod zámkem (viz odkaz na mapy.cz ZDE)

mapa

Předprodej vstupenek:

Předprodej vstupenek bude probíhat exkluzivně v síti TicketLive a v síti partnerských prodejen a bude ukončen ve čtvrtek 21.7.2022 o půlnoci. V pátek 22.7.2022 tedy bude možné zakoupit vstupenky pouze na místě u vstupu do areálu od 14:30 hodin.

Parkování:

Je možné zaparkovat na 3 veřejných parkovištích přímo v centru města (viz odkaz na mapy.cz ZDE), vzdálených cca 500m od vstupu do areálu.

Možnost přenocování:

pro všechny přespolní návštěvníky našeho festivalu bude sloužit k přenocování improvizované STANOVÉ MĚŠTEČKO, které bude přímo v areálu festivalu. Prostor pro stany bude zabezpečen oplocením, vstup do něj umožněn pouze „ubytovaným“ a kontrolován pořadatelskou službou. Poplatek za využití bude 200,- Kč za osobu na celý festival (obdržíte „STANOVOU“ pásku na ruku, na pokladně u vstupu do areálu).

Pro ty, kteří nechtějí nocovat ve stanech, a mají raději větší komfort, přinášíme odkaz na stránky Infocentra Třebíč – https://www.icka.cz/ic/tic-trebic, které zveřejňují další možnosti ubytování ve městě Třebíč a jeho blízkém okolí. Jedná se o hotely, penziony, ubytovny a další místa, kde je možné přenocovat.

Občerstvení:

Je zajištěn dostatečný počet stanů a stánků s širokým sortimentem teplých i studených jídel a alko i nealko nápojů.

Odpad:

V prostorách festivalového areálu je umístěno dostatečně množství odpadkových košů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu ve svém okolí a odpadkové koše využívali. V případě, že bude odpadkový koš plný, zanechte prosím smetí na zemi vedle odpadkového koše.

První pomoc:

Festival má k dispozici zdravotní personál. Informace vám podají označení členové pořadatelské služby. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby volejte číslo záchranné služby 155.

Věci s sebou:

Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze nebo platební kartu, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, plavky, pláštěnku, dostatek oblečení pro případ špatného počasí.

Bezpečnost v areálu:

Pracovníci pořadatelské služby slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Při jakémkoli problému se na ně obraťte nebo zkontaktujte pořadatele. Pro příjemný a bezproblémový průběh festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a pořadatelské služby. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR.

Kompetence a povinnosti pořadatelské služby:

  • kontrola identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol
  • osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů)
  • vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez identifikačního náramku, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři a uživatelé jakýchkoliv omamných látek)
  • usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost
  • informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení