Návštěvní řád

 1. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu festivalu, vyjadřuje její držitel souhlas s tímto návštěvním řádem.
 2. Při uhrazení vstupného na místě, obdrží návštěvník identifikační náramek. V případě zakoupené vstupenky v předprodeji, návštěvník obdrží na pokladně identifikační náramek výměnou za tuto vstupenku. S tímto náramkem může návštěvník areál opouštět a zase se do něj vracet. Identifikační náramek jsou návštěvníci povinni v areálu festivalu nosit viditelně na zápěstí ruky a na vyžádání jej ukázat pracovníkům pořadatelské služby.
 3. Identifikační náramek je nepřenosný na další osobu. Při přestřižení, přetržení nebo jiném znehodnocení či poškození náramku, může být z areálu návštěvník vykázán nebo naopak do něj nemusí být vpuštěn.
 4. Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 5. Vstup se zvířaty není povolen.
 6. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zrušení či předčasné ukončení festivalu v důsledku nepříznivého počasí, kvůli ochránění zdraví účastníků a majetku.
 8. Je zakázáno vstupovat do areálu osobám silně podnapilým, či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.
 9. Je zakázáno vnášet zbraně (vč. nožů a nůžek), obranné prostředky, skleněné nádoby, hořlaviny, drogy a omamné látky, injekční stříkačky, předměty ohrožující bezpečnost osob, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka… apod.
 10. Je zakázáno rozdělávat oheň.
 11. Je zakázáno přelézat ploty, zvuková a technická zařízení, vcházet na pódium a vstupovat do vymezených prostor pro účinkující, hosty a technické pracovníky.
 12. Nezbytné zdravotní ošetření bude zajištěno zdravotním personálem v areálu festivalu. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby, či úrazu mimo areál, volejte 155 či 112.
 13. Je zakázáno rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové nebo obchodní aktivity bez povolení pořadatele.
 14. Uhrazené vstupné se nevrací. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 15. V prostorách, v nichž se festival koná, může být zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů z vystoupení jednotlivých účinkujících a to i pro soukromou potřebu.
 16. Návštěvníci porušující návštěvní řád budou vykázáni z areálu bez náhrady vstupného.